Konsulentydelser og rådgivning om Sikkerhed, Miljø og Arbejdsmiljø

Værdiskabende løsninger for dig og virksomheden

Kunne du tænke dig ...

 • Sikma ikon

  overblik over jeres arbejdsmiljø,

 • Sikma ikon

  hjælp til konkrete miljø- og arbejdsmiljøproblemer,

 • Sikma ikon

  vished for at I overholder alle relevante arbejdsmiljøkrav,

 • vished for at jeres produkter overholder kemikalielovgivningen,

 • Sikma ikon

  at få løst problemet med manglende tid til arbejdsmiljøarbejdet,

 • Sikma ikon

  at få forbedret jeres arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel eller

 • Sikma ikon

  større viden og bedre kompetencer?

– så kan vi hjælpe dig, ligesom vi har hjulpet mange andre!

Sikma-Morten-Givard-konsulent-sikkerhed-arbejdsmiljo-miljo

Sikma Consult ejes og drives af miljø- og arbejdsmiljøkonsulent, Morten Givard.

sikkerhedskonsulent

SIKKERHED

SDS’er, sikkerhedsdatablade, CLP, REACH, risikovurdering, ATEX,  farligt gods sikkerhedsrådgiver aftale og transportdokumenter, kemisk APV og kurser om ATEX, farligt gods, kemisk APV m.m. 

miljoe-apv-1

MILJØ

Kemikalielovgivning, REACH, miljømærkning, miljøledelse, miljøgodkendelser, VVM, miljøredegørelser, affaldshåndtering, emissionsmålinger, OML-beregninger, VOC-rapporter m.m. 

Arbejdsmiljø konsulent

ARBEJDSMILJØ

APV, ergonomi, indeklima, trivselsmåling, psykologordning, ATEX, udsugning, substitution, kemisk APV og risikovurdering, produktanmeldelse, arbejdsmiljøledelse, uddannelse og kurser.

Få styr på jeres APV

Lad os lave jeres arbejdspladsvurdering
eller lav den selv med Sikma Cloud APV

arbejdspladsvurdering-apv

Tid til ny APV?

Benyt dig af
vores APV-løsninger

miljømærkning

Miljømærkning

Vi udarbejder ansøgning om miljømærkning af dine produkter

farligt-gods

Farligt gods

Sikkerhedsrådgivning om transport
af farligt gods ad vej

trivselsmaaling-medarbejdere

Trivselsmåling

Tjek af
medarbejdernes trivsel

sikkerhedsdatablade

SDS'er

Udarbejdelse af
sikkerhedsdatablade

Kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering

Udarbejdelse af kemisk APV for
arbejde med kemiske stoffer og produkter

viden-om-sikkerhed-miljo-arbejdsmiljoe

Værd at vide

Inspiration
og nyheder

virksomheds-kurser

Virksomhedskurser

Kurser om sikkerhed, ergonomi,
førstehjælp, affaldshåndtering m.v.

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig?

Kontakt os, hvis du ønsker et tilbud eller en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.