ARBEJDSPLADSVURDERING

Få hjælp til jeres APV

Lad os lave jeres APV eller brug vores tidsbesparende APV-system

 

Hos os vælger I APV-løsning og -metode alt efter hvad der passer jer bedst.

Kontakt os her eller læs mere om de forskellige muligheder for APV udarbejdelse og hjælp til jeres APV.

Vores konsulentløsninger

Udover at overholde lovens krav, er der store fordele ved at have et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Resultaterne af et godt arbejdsmiljø, vil nemlig kunne ses på bundlinjen, i det der vil forekomme færre skader og være mindre sygefravær samtidig med, at effektiviteten forøges.

Det er op til den enkelte virksomhed at vælge den eller de metoder og værktøjer, som den vil bruge, når APV-forløbet skal gennemføres.

Gennemførelsen af et APV-forløb kan være en omfattende og tidskrævende proces. Hvis en virksomhed ikke selv har tilstrækkelig ressourcer eller kompetencer til at gennemføre en APV, kan den med fordel vælge at hente hjælp til APV hos eksterne arbejdsmiljøkonsulenter og -rådgivere.

Så har I travlt i virksomheden, vil det helt sikkert være fordelagtigt for jer at få hjælp af os til jeres APV / APV udarbejdelse.

 

Hos Sikma Consult har vi mange års erfaring med APV og APV udarbejdelse og vi har hjulpet et utal af virksomheder med deres APV.

Mange af vores kunder benytter sig  af vores populære pakkeløsninger, som alle er baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

I vælger, hvor meget hjælp I vil have til jeres APV, ved at vælge den APV pakke, som passer jer bedst.

Der er også rig mulighed for at supplere APV-pakkerne med f.eks. en fysisk gennemgang af jeres arbejdsmiljø eller med et ergonomitjek eller en licens til vores funktionelle APV-system, Sikma Cloud APV.

Udover den almindelige APV tilbyder vi også at udarbejde de særlige APV’er, som kræves ved arbejde med kemiske og biologiske stoffer og materialer og ved arbejde i ATEX-områder m.v.

APV-pakker

APV Bronze
(pakken med mindst hælp)
 • Spørgeskemaundersøgelse med fagspecifikke spørgsmål
 • Onlinebesvarelse
 • APV-rapport med grafiske oversigter, problemoversigter og udkast til handlingsplan
 • Mulighed for tilkøb af supplerende kortlægning og licens til Sikma Cloud APV
APV Silver
(den populære mellempakke)
 • Spørgeskemaundersøgelse med fagspecifikke spørgsmål
 • Online- eller papirbesvarelse
 • APV-rapport med grafiske oversigter, problemoversigter og udkast til handlingsplan
 • OBS: Konsulentbearbejdede problem-oversigter og handlingsplaner – F.eks. fremgår 2 forskelligartede problemer vedr. temperatur hver for sig og med specifikke og entydige overskrifter - Dette gør denne pakke meget tidsbesparende for virksomheden
 • Mulighed for tilkøb af supplerende kortlægning og licens til Sikma Cloud APV
APV Gold
(APV-pakken med mest hjælp)
 • Spørgeskemaundersøgelse med fagspecifikke spørgsmål
 • Online- eller papirbesvarelse
 • APV-rapport med grafiske oversigter, problemoversigter og udkast til handlingsplan
 • OBS: Konsulentbearbejdede problem-oversigter og handlingsplaner – F.eks. fremgår 2 forskelligartede problemer vedr. temperatur hver for sig og med specifikke og entydige overskrifter - Dette gør denne pakke meget tidsbesparende for virksomheden
 • OBS: Konsulenten anfører rådgivende kommentarer, prioriterings- og løsningsforslag i APV-rapporten - Dette gør det efterfølgende arbejde yderst let for virksomheden
 • Mulighed for tilkøb af supplerende kortlægning og licens til Sikma Cloud APV
Ring eller skriv og få et tilbud på APV for jeres virksomhed

Værd at vide om vores konsulentløsninger

Sikma Consult har mange års erfaring med at lave arbejdspladsvurderinger som skubber udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø i den rigtige retning.

Med en APV konsulentløsning fra Sikma Consult får I et optimalt udgangspunkt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø samtidig med at I sparer tid ved at lade os lave jeres APV.

I kortlægningsfasen anvender vi forskellige metoder, der gør, at vi præcist kan identificere, hvad der fungerer godt, og hvor der er vigtige indsatsområder.

Vi benytter den eller de kortlægningsmetoder, der passer jer bedst.

De hyppigst anvendte metoder er:

 • Spørgeskemaundersøgelser, online eller papir
 • Arbejdsmiljøgennemgang
 • Ergonomitjek
 • Interview, individuelt eller i grupper
 • Dialogmetoder

Ja, vi udarbejder en APV-rapport med kortlægningsresultater, problemoversigter og udkast til en handlingsplan. Hvis det ønskes, foretager vi også en konkret vurdering af de områder, hvor virksomheden kan have udfordringer og kommer med anbefalinger til løsninger og prioritering.

Vælges en af vores konsulentløsninger i kombination med en licens til Sikma Cloud APV, udarbejder vi ikke en decideret APV-rapport, da kortlægningsresultater, problemoversigter og udkast til handlingsplan i stedet tilgåes direkte i Sikma Cloud APV, hvor der kan arbejdes videre med løsninger og handlingsplaner m.m.

Et forløb starter ofte med, at vi udarbejder et tilbud til jer på en eller flere APV løsninger, der kunne være interessante for jer.

Når I har valgt den APV løsning, der passer jer bedst, aftales det videre forløb for APV udarbejdelsen.

Selve kortlægningen er typisk gennemført indenfor 2 - 3 uger efter tilbudsaccept.

Derefter vil I enten:

 • Kunne tilgå resultatet af kortlægningen i vores APV-system, Sikma Cloud APV, hvor I let kan færdiggøre handlingsplaner

eller

 • modtage en APV-rapport i en PDF-fil og selv lave de endelige handlingsplaner.

Vores konkurrencedygtige priser afhænger af faktorer som:

 • Antal medarbejdere
 • Antal medarbejdergrupper, som APV’en skal inddeles i
 • Kortlægningsmetoder
 • Om APV-rapporten skal indeholde rådgivning i form af konsulentens vurdering, kommentarer, anbefalede prioritering og løsningsforslag.
sikma-cloud-APV

Vores tidsbesparende APV-system til jer der selv vil lave APV

Sikma Cloud APV gør det nemt for jer, der selv vil lave jeres arbejdspladsvurderinger.

En APV-undersøgelse oprettes ogsættes i gang med ganske få klik, hvorefter medarbejderne besvarer undersøgelsen online.

Resultatet ses løbende i grafiske illustrationer, problemoversigter og handlingsplaner.

Systemet er egnet til både små og store virksomheder.

Og så er Sikma Cloud APV nok markedets mest tidsbesparende APV-system!

Sikma Cloud APV gør det nemt for jer at lave APV

Kortlægning

Kortlægningen gennemføres nemt og hurtigt

Vurdering

Nemt at foretage vurdering og prioritering af problemer 

apv-handlingsplan

Handlingsplan

Nemt at lave handlingsplaner og opdatere disse

APV-opfølgning

Opfølgning

Dokumenteret opfølgning på problemer og løsninger

Værd at vide om Sikma Cloud APV

Sikma Cloud APV er skræddersyet til arbejdspladsvurdering og understøtter alle APV-processer lige fra kortlægning til opfølgning på handlingsplaner.

Da mange af APV-processerne er automatiseret i Sikma Cloud APV, kan I opnå store tidsbesparelser ved at bruge systemet.

Derudover er I sikre på, at opfylde lovgivningens krav til virksomhedens almindelige APV.

Systemet understøtter langt de fleste kortlægningsmetoder, herunder spørgeskemaundersøgelser (online og papir), arbejdsmiljøgennemgange, interview og dialogmetoder.

Derudover er systemet særdeles egnet til dynamisk APV (løbende APV), hvor medarbejderne har mulighed for løbende indberetning af arbejdsmiljøproblemer.

I forhold til et APV-forløb med traditionelle papirskemaer og Excel-ark vil man med Sikma Cloud APV typisk opleve en tidsbesparelse på 50 - 60 %.

Den årlige licens for Sikma Cloud APV afhænger af antal medarbejdere i virksomheden eller i den del af virksomheden, hvor systemet skal anvendes.

Udover den årlige licens er der en opstartspris, som også afhænger af antallet af medarbejdere.

Med ovennævnte prisstruktur er priserne attraktive for såvel små som større virksomheder og omkostningerne er hurtigt tjent hjem i form af sparret tidsforbrug til APV- og arbejdsmiljøarbejdet.

Få en brochure, et tilbud eller en demonstration af Sikma Cloud APV
Værd at vide om APV

Det er et lovkrav, at virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, men en APV er også et godt værktøj, som kan bruges til at systematisere virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og danne grundlag for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Alle virksomheder med medarbejdere er omfattet af kravet om at lave APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at den laves.

I arbejdsmiljølovgivningen er der følgende krav:

 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om APV-processen.
 • APV-processen skal indeholde følgende elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet:
  1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens ar-bejdsmiljøproblemer
  3. Inddragelse af sygefravær
  4. Prioritering af løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
  5. Retningslinjer for opfølgning
 • APV’en skal være skriftlig.
 • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.

APV’en kan fint tage udgangspunkt i virksomhedens typiske arbejdsopgaver men på den enkelte byggeplads kan der være særlige forhold, som betyder, at virksomheden skal justere APV’en for hver enkelt byggeplads.

APV’en skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet.
Derudover kan det være nødvendigt at justere APV’en, hvis man får ny viden eller nye erfaringer.
APV’en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

De fleste der laver APV vil erfare, at det er meget tidskrævende og ofte besværligt at lave en god APV og efterfølgende at følge op på den.
Mange vælger derfor at benytte sig af en konsulentløsning eller et digitalt APV-system, som kan effektivisere APV-arbejdet og spare arbejdstid.

Kom hurtigt og nemt i mål med jeres APV

Kontakt os straks og hør hvordan!

Hvorfor APV?

Det er lovpligtigt for alle virksomheder med ansatte at lave arbejdspladsvurdering (APV).

Formålet med dette er, at virksomhederne skal have styr på arbejdsmiljøet og forbedre arbejdsmiljøforholdene, hvis det viser sig, at der er problemer, således at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Hvad består en APV af?

Et APV-forløb består normalt af følgende faser:

 • Kortlægning af hele virksomhedens arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af eventuelle arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning

Den første fase, som er en kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, kan baseres på spørgeskemaer, en fysisk gennemgang, et ergonomitjek, individuelle interview eller dialogmøder alt efter, hvad der passer virksomheden bedst.

Når kortlægningen er lavet, fortsættes der med de øvrige faser i APV-forløbet indtil der foreligger en komplet handlingsplan for hvordan og hvornår virksomheden vil løse de identificerede og prioriterede problemer. Endvidere skal handlingsplanen omfatte retningslinjer for hvordan virksomheden vil lave en opfølgning på de implementerede løsninger og deres effekt.

 

Øvrige krav til APV?

APV’en skal være skriftlig dokumenteret og være tilgængelig for medarbejderne, virksomhedens ledelse og Arbejdstilsynet men den skal ikke sendes til Arbejdstilsynet.

Virksomheden skal revidere APV’en, hvis der sker ændringer, som har indflydelse på arbejdsmiljøet, dog minimum hvert 3 år.

Desuden stiller Arbejdsmiljølovgivningen i visse situationer krav om, at virksomhedens generelle APV skal udvides med en særlig APV. Det er f.eks. tilfældet, når der arbejdes med brandfarlige stoffer og materialer og der er risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære.

Du kan læse mere om kravene til APV og hvordan man kan lave APV i vores artikel om arbejdspladsvurderinger.