ARBEJDSPLADSVURDERING

Lad os lave jeres APV eller brug vores tidsbesparende APV-system

 

Hos os kan du vælge mellem flere forskellige løsninger og APV-metoder

Kontakt os allerede nu eller læs mere om de forskellige muligheder her på siden

Vores konsulentløsninger

Udgangspunktet for en APV er altid en kortlægning af  arbejdsmiljøforholdene.

Kortlægningen kan baseres på spørgeskemaer, en fysisk gennemgang, et ergonomitjek, individuelle interview eller dialogmøder alt efter, hvad der passer jer bedst.

Vores populære APV-pakker er alle baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

APV-pakkerne kan eventuelt suppleres med en gennemgang af jeres arbejdsmiljø, med et ergonomitjek eller med en licens til vores APV-system, Sikma Cloud APV.

Udover den almindelige APV tilbyder vi også at udarbejde de særlige APV’er, som kræves ved arbejde med kemiske og biologiske stoffer og materialer og ved arbejde i ATEX-områder m.v.

APV-pakker

APV Bronze
(vores mindste APV-pakke)
 • Spørgeskemaundersøgelse med fagspecifikke spørgsmål
 • Onlinebesvarelse
 • APV-rapport med grafiske oversigter, problemoversigter og udkast til handlingsplan
 • Mulighed for tilkøb af supplerende kortlægning og licens til Sikma Cloud APV
APV Silver
(mellempakken)
 • Spørgeskemaundersøgelse med fagspecifikke spørgsmål
 • Online- eller papirbesvarelse
 • APV-rapport med grafiske oversigter, problemoversigter og udkast til handlingsplan
 • Konsulentbearbejdede problemoversigter og handlingsplaner – F.eks. fremgår 2 forskelligartede problemer vedr. temperatur hver for sig og med specifikke og entydige overskrifter - Dette gør denne pakke meget tidsbesparende for virksomheden
 • Mulighed for tilkøb af supplerende kortlægning og licens til Sikma Cloud APV
APV Gold
(APV-pakken med rådgivning)
 • Spørgeskemaundersøgelse med fagspecifikke spørgsmål
 • Online- eller papirbesvarelse
 • APV-rapport med grafiske oversigter, problemoversigter og udkast til handlingsplan
 • Konsulentbearbejdede problemoversigter og handlingsplaner – F.eks. fremgår 2 forskelligartede problemer vedr. temperatur hver for sig og med specifikke og entydige overskrifter - Dette gør denne pakke meget tidsbesparende for virksomheden
 • Konsulenten anfører rådgivende kommentarer, prioriterings- og løsningsforslag i APV-rapporten - Dette gør det efterfølgende arbejde yderst let for virksomheden
 • Mulighed for tilkøb af supplerende kortlægning og licens til Sikma Cloud APV
Ring eller skriv og få et tilbud på APV for jeres virksomhed

Værd at vide om vores konsulentløsninger

Hvorfor vælge en APV konsulentløsning fra Sikma Consult?

Sikma Consult har mange års erfaring med at lave arbejdspladsvurderinger som skubber udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø i den rigtige retning.

Med en APV konsulentløsning fra Sikma Consult får I et optimalt udgangspunkt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø samtidig med at I sparer tid ved at lade os lave jeres APV.

Hvilke kortlægningsmetoder benytter Sikma Consult?

I kortlægningsfasen anvender vi forskellige metoder, der gør, at vi præcist kan identificere, hvad der fungerer godt, og hvor der er vigtige indsatsområder.

Vi benytter den eller de kortlægningsmetoder, der passer jer bedst.

De hyppigst anvendte metoder er:

 • Spørgeskemaundersøgelser, online eller papir
 • Arbejdsmiljøgennemgang
 • Ergonomitjek
 • Interview, individuelt eller i grupper
 • Dialogmetoder

Får vi en rapport?

Ja, vi udarbejder en APV-rapport med kortlægningsresultater, problemoversigter og udkast til en handlingsplan. Hvis det ønskes, foretager vi også en konkret vurdering af de områder, hvor virksomheden kan have udfordringer og kommer med anbefalinger til løsninger og prioritering.

Hvordan er det konkrete forløb ved en konsulentløsning?

Et forløb starter ofte med, at vi udarbejder et tilbud til jer på forskellige APV-løsninger.

Når I har valgt, hvilken løsning, der passer jer bedst, aftales det videre forløb.

Kortlægningen er typisk gennemført indenfor 2 - 3 uger efter tilbudsaccept.

Efter yderligere 1 – 2 uger vil I modtage den færdige APV-rapport.

Hvor meget koster en APV konsulentløsning fra Sikma Consult?

Vores konkurrencedygtige priser afhænger af faktorer som:

 • Antal medarbejdere
 • Antal medarbejdergrupper, som APV’en skal inddeles i
 • Kortlægningsmetoder
 • Om APV-rapporten skal indeholde rådgivning i form af konsulentens vurdering, kommentarer, anbefalede prioritering og løsningsforslag.
sikma-cloud-APV

Vores tidsbesparende APV-system til jer der selv vil lave APV

Sikma Cloud APV gør det nemt for jer, der selv vil lave jeres arbejdspladsvurderinger.

En APV-undersøgelse oprettes ogsættes i gang med ganske få klik, hvorefter medarbejderne besvarer undersøgelsen online.

Resultatet ses løbende i grafiske illustrationer, problemoversigter og handlingsplaner.

Systemet er egnet til både små og store virksmoheder.

Og så er Sikma Cloud APV nok markedets mest tidsbesparende APV-system!

Sikma Cloud APV gør det nemt for jer at lave APV

Kortlægning

Kortlægningen gennemføres nemt og hurtigt

Vurdering

Nemt at foretage vurdering og prioritering af problemer 

apv-handlingsplan

Handlingsplan

Nemt at lave handlingsplaner og opdatere disse

APV-opfølgning

Opfølgning

Dokumenteret opfølgning på problemer og løsninger

Værd at vide om Sikma Cloud APV

Hvorfor skal vi bruge Sikma Cloud APV?

Sikma Cloud APV er skræddersyet til arbejdspladsvurdering og understøtter alle APV-processer lige fra kortlægning til opfølgning på handlingsplaner.

Da mange af APV-processerne er automatiseret i Sikma Cloud APV, kan I opnå store tidsbesparelser ved at bruge systemet.

Derudover er I sikre på, at opfylde lovgivningens krav til virksomhedens almindelige APV.

Hvilke kortlægningsmetoder understøtter systemet?

Systemet understøtter langt de fleste kortlægningsmetoder, herunder spørgeskemaundersøgelser (online og papir), arbejdsmiljøgennemgange, interview og dialogmetoder.

Derudover er systemet særdeles egnet til dynamisk APV (løbende APV), hvor medarbejderne har mulighed for løbende indberetning af arbejdsmiljøproblemer.

Hvor meget tid kan vi spare med Sikma Cloud APV?

I forhold til et APV-forløb med traditionelle papirskemaer og Excel-ark vil man med Sikma Cloud APV typisk opleve en tidsbesparelse på 50 - 60 %.

Hvor meget koster Sikma Cloud APV?

Den årlige licens for Sikma Cloud APV afhænger af antal medarbejdere i virksomheden eller i den del af virksomheden, hvor systemet skal anvendes.

Udover den årlige licens er der en opstartspris, som også afhænger af antallet af medarbejdere.

Med ovennævnte prisstruktur er priserne attraktive for såvel små som større virksomheder og omkostningerne er hurtigt tjent hjem i form af sparret tidsforbrug til APV- og arbejdsmiljøarbejdet.

Ring eller skriv efter en brochure, et tilbud eller en demonstration af Sikma Cloud APV
Værd at vide om APV

Hvorfor udarbejde en APV?

Det er et lovkrav, at virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, men en APV er også et godt værktøj, som kan bruges til at systematisere virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og danne grundlag for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Hvilke virksomheder er omfattet af kravet om APV?

Alle virksomheder med medarbejdere er omfattet af kravet om at lave APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at den laves.

Hvilke krav er der til en APV?

I arbejdsmiljølovgivningen er der følgende krav:

 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om APV-processen.
 • APV-processen skal indeholde følgende elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet:
  1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens ar-bejdsmiljøproblemer
  3. Inddragelse af sygefravær
  4. Prioritering af løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
  5. Retningslinjer for opfølgning
 • APV’en skal være skriftlig.
 • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.

Hvilke særlige krav er der til APV’en for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen?

APV’en kan fint tage udgangspunkt i virksomhedens typiske arbejdsopgaver men på den enkelte byggeplads kan der være særlige forhold, som betyder, at virksomheden skal justere APV’en for hver enkelt byggeplads.

Hvor tit skal der laves APV?

APV’en skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet.
Derudover kan det være nødvendigt at justere APV’en, hvis man får ny viden eller nye erfaringer.
APV’en skal under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

Hvordan laver man lettest APV?

De fleste der laver APV vil erfare, at det er meget tidskrævende og ofte besværligt at lave en god APV og efterfølgende at følge op på den.
Mange vælger derfor at benytte sig af en konsulentløsning eller et digitalt APV-system, som kan effektivisere APV-arbejdet og spare arbejdstid.

Kom hurtigt og nemt i mål med jeres APV

Kontakt os straks, så vi sammen kan finde den bedste løsning for jer.