Farligt gods

Farligt gods sikkerhed

Farligt gods jf. ADR

I Danmark og mange andre lande skal vejtransport af farligt gods følge reglerne i ADR-konventionen, der i Danmark er implementeret i en bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

ADR-reglerne omfatter blandt andet krav til emballering, mærkning, dokumentation, uddannelse og transportens gennemførelse.

ADR-konventionen kan læses her.

Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods kan læses her.

Kravet om sikkerhedsrådgivere

Udover krav til emballering, mærkning, dokumentation, uddannelse og transportens gennemførelse omfatter reglerne i ADR-konventionen bl.a. også krav om, at visse virksomheder skal have en sikkerhedsrådgiver.

En sikkerhedsrådgiver er en person, der har gennemgået en særlig sikkerhedsrådgiveruddannelse, og som derfor kan være med til at forebygge uheld med farligt gods.
En sikkerhedsrådgiver kan være en af virksomhedens medarbejdere eller en ekstern sikkerhedsrådgiver

Hvilke virksomheder skal have en sikkerhedsrådgiver?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej eller jernbane, skriftligt have udpeget en sikkerhedsrådgiver.
Det er ikke kun egentlige transportvirksomheder, der er omfattet. Virksomheder, der arbejder med klassificering, emballering, mærkning, på- og aflæsning af farligt gods og udfyldelse af transportdokumenter er også omfattet. Dog er bl.a. virksomheder, der per enkelttransport ikke transporterer mere end hvad, der svarer til visse frimængderne i 1.1.3.6 i ADR-konventionen, ikke omfattet af kravet om en sikkerhedsrådgiver.

Hvilke opgaver skal sikkerhedsrådgiveren varetage?

Sikkerhedsrådgiveren skal bl.a.:

  • Udarbejde en lovpligtig rapport til virksomheden, hvis der sker et uheld eller en hændelse med farligt gods.
  • Udarbejde en lovpligtig årsrapport til virksomhedens ledelse om virksomhedens og egne aktiviteter i relation til transport af farligt gods.
  • Kontrollere og sikre, at reglerne om farligt gods er overholdt.

Hvor står reglerne om en sikkerhedsrådgiver?

Sikkerhedsrådgiverordningen er indført i hele EU. De danske regler for sikkerhedsrådgiveren står i Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012

Få en sikkerhedsrådgiveraftale med Sikma Consult

For små og mellemstore virksomheder er det mere rentabelt at tilknytte en ekstern farligt gods sikkerhedsrådgiver end at virksomheden selv skal have uddannet en medarbejder, som sikkerhedsrådgiver.
Benyt dig derfor af vores mangeårige erfaring som ekstern ADR-sikkerhedsrådgiver og få en sikkerhedsrådgiveraftale hos os.

Kontakt os for flere oplysninger om en sikkerhedsrådgiveraftale eller rådgivning om transport af farligt gods i enkeltstående sager

Læs også om vores andre ydelser indenfor områderne:”.