krav-til-apv

Alle virksomheder med ansatte er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om, at der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert. 3 år. Artiklen herunder beskriver de lovmæssige krav til en APV.

Alle virksomheder med ansatte er forpligtet til at gennemføre og udarbejde en APV, som overholder en række overordnede krav.

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal følgende 4 overordnede krav overholdes:

APV-forløbet – Det skal sikres, at APV-forløbet (APV-processen) indeholder følgende fem faser:

 • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøet i alle dele af virksomheden, herunder om der er arbejdsmiljøproblemer samt problemernes art og omfang.
 • Beskrivelse og vurdering af de identificerede arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Samarbejde - Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-forløbet.

Skriftlig - APV’en skal være skriftlig.

Tilgængelig - APV’en skal være tilgængelig for ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet.

Det er væsentligt, at de overordnede krav overholdes men derudover er der metodefrihed, hvilket betyder, at der ikke er krav til, hvordan kortlægningen af arbejdsmiljøforholdene foretages og hvordan APV’en udarbejdes.

Derimod er der krav til, hvor ofte der skal laves APV.

En arbejdspladsvurdering skal som minimum revideres hvert 3. år og desuden ved væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Sådanne ændringer kan f.eks. være indførelse af nye processer og arbejdsmetoder eller ved omrokeringer og implementering af hjemmearbejdsdage.

En APV er derfor en proces, der skal gennemføres løbende eller regelmæssigt og herunder med udarbejdelse af en tilhørende handlingsplan med løsninger, der skal implementeres, og med planer for opfølgning.

4 gode grunde til at lave APV

En arbejdspladsvurdering må ikke ses som en sur pligt, som skal overstås hurtigst muligt.

Hvis I laver en veludført arbejdspladsvurdering og  efterfølgende retter op på de identificerede problemer, vil I udover at efterkomme APV-kravet, opnå følgende fordele:

Øget motivation, arbejdsglæde og effektivitet
Når I har fået identificeret medarbejderens udfordringer og problemstillinger og efterfølgende løser dem, vil I opleve en øget motivation, arbejdsglæde og effektivitet blandt medarbejderne.

Færre ulykker
APV’en vil ofte afdække forhold, hvor der er unødig høj risiko for arbejdsulykker og hvor I kan implementere sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at reducere ulykkesrisici.

Mindre sygefravær
Udover at færre ulykker vil reducere sygefraværet, vil I yderligere opleve sygefraværet bliver mindre på grund af den øgede motivation og arbejdsglæde, der opstår, når medarbejderne via APV-kortlægningen føler sig hørt og der bliver taget hånd om deres udfordringer.

Reducerede omkostninger
Når I er lykkedes med at øge motivationen og arbejdsglæden og sænke sygefraværet, vil virksomheden opnå reducerede omkostninger på grund af:

 • Mindre rekruttering – De ansatte vil være mere loyale overfor virksomheden
 • Øget effektivitet – Motiverede og glade medarbejdere er mere effektive
 • Færre ulykker – Ulykker forbygges med sikkerhedsmæssige tiltag på grundlag af APV’en
 • Mindre sygefravær – Motivation, arbejdsglæde og færre ulykker reducerer fravær


Kom godt i gang

Når I skal i gang med at lave arbejdspladsvurderinger, kan I med fordel bruge vores APV-system, Sikma Cloud APV, der:

 • Understøtter hele APV-forløbet og alle krav
 • Er tidsbesparende i forhold til andre APV-metoder
 • Gør det nemt at lave APV

Book en gratis demonstration af Sikma Cloud APV her.

I er også altid velkomne til at kontakte os