Hvornår skal en arbejdspladsvurdering revideres?

krav-til-apv

En arbejdspladsvurdering skal revideres eller fornyes, hver gang der forekommer ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan være ændringer i arbejdet og jeres nuværende arbejdsprocesser og -metoder.

Arbejdspladsvurderingen er lovpligtig, og skal uanset omstændighederne på arbejdspladsen revideres mindst hvert tredje år.

I praksis vil man normalt lave en helt ny APV, når der er gået 2 – 3 år efter sidste APV blev udarbejdet.

Eksempler på ændringer i arbejdsmiljøforholdene som kan have betydning for arbejdsmiljøet:

  • Brug af ny maskine
  • Brug af nye stoffer og materialer
  • Procesændringer
  • Anvendelsen af ny teknologi
  • Flytning til nye lokaler
  • Indførelse af hjemmearbejdspladser
  • Organisationsændringer

Det kan også være nødvendigt løbende at justere arbejdspladsvurderingen, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Det kan f.eks. være viden om øget sygefravær eller erfaringer fra en arbejdsulykke eller en hændelse, der opstår pga. forhold i arbejdsmiljøet.

Hvem er ansvarlig for revidering?

Det er arbejdsgiverens ansvar at der udarbejdes en arbjedspladsvurdering og at den revideres rettidigt men medarbejderne skal deltage, når der laves arbejdspladsvurdering.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele APV-processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, er det de ansatte, som skal inddrages i arbejdet med APV'en.

Som et led i arbejdspladsvurderingens 5 faser skal I også huske at revidere handlingsplanen, herunder handlingsplanens retningslinjer for opfølgning på, om de pågældende løsninger har virket efter deres hensigt.

Hvad sker der, hvis vi ikke når at revidere?

Hvis ikke I når at revidere jeres arbejdspladsrevirdering eller lave en ny, inden der er gået 3 år fra den sidste APV blev udarbejdet eller revideret, kan I få et påbud af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet kan ikke give jer dispensation til at overskride de 3 år.

I kan læse om lovkravene til APV her.

Andre relevante spørgsmål og svar om APV kan findes her.