Kemisk risikovurdering

Ændrede krav for arbejde med kemiske stoffer og produkter

Fra 1. juli 2019 skulle virksomheder ikke længere lave de gammelkendte arbejdspladsbrugsanvisninger (APB'er), når der arbejdes med farlige stoffer og materialer (produkter) på arbejdspladsen.

Derimod skal virksomhederne nu lave kemiske risikovurderinger (kemisk APV) og sikre, at medarbejderne får en effektiv oplæring og instruktion i arbejdet med de kemiske stoffer og materialer.

Gælder også for processer som svejsning m.v.

Kravet om kemisk APV gælder også for arbejdsprocesser som f.eks. svejsning, hvor der dannes farlige stoffer ved selve processen.

I risikovurderingen skal man bl.a. tage højde for:

  • Om der dannes farlige stoffer ved arbejdsprocessen
  • Hvordan medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger fra farlig kemi
  • Om medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger ved indånding af gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt

Oplæring og instruktion

Da mange problemer i arbejdet med farlig kemi skyldes, at medarbejderne ikke er tilstrækkelig oplært eller instrueret, skal virksomheden i den kemiske APV sætte øget fokus på oplæring og instruktion.

At-vejledning

Reglerne for kemisk APV, oplæring og instruktion er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning, At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer.

Udarbejdelse af kemiske risikovurderinger

Det kan være både kompliceret og tidskrævende for mange virksomheder at lave kemiske risikovurderinger og sørge for at dokumentationen er på plads.

Derfor er det i mange tilfælde en god idé at benytte sig af ekstern assistance til at lave de kemiske risikovurderinger eller at få hjælp til at komme i gang med arbejdet.

Sikma Consult tilbyder både at udarbejde kemiske risikovurderinger og skriftlige instruktioner ligesom vi også tilbyder at hjælpe jer i gang, hvis I selv vil lave jeres kemiske APV.

Kemisk risikovurdering
Vi rådgiver om forskellige metoder, herunder praktisk anvendelige metoder, som kan bruges af mindre virksomheder uden den store kemiske baggrund.

Kontakt os for at høre mere om kemisk risikovurdering

Se ydelser vedrørende: