MILJØ

Konsulentydelser og rådgivning vedrørende miljøforhold, REACH og CLP m.m.

Sikma Consult tilbyder en lang række forskellige ydelser vedrørende virksomheders eksterne miljøforhold samt REACH og CLP m.m. 

Ydelserne omfatter bl.a. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, PCN-registreringer, assistance ved ansøgning om miljøgodkendelse, miljøledelse, udarbejdelse af lovlister, lovovervågning og rådgivning om kemikalieopbevaring og affaldshåndtering m.m.

Vores konsulentydelser og rådgivning udføres af konsulenter og kemikere med mange års erfaring indenfor de pågældende områder.

sikkerhedsdatablade

SDS'er

Udarbejdelse af
sikkerhedsdatablade

miljømærkning

Miljømærkning

Vi udarbejder ansøgning om
miljømærkning af dine produkter

virksomheds-kurser

Virksomhedskurser

Kurser om sikkerhed, ergonomi,
førstehjælp, affaldshåndtering m.v.

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe jer?

Kontakt os, hvis I ønsker et tilbud eller en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.