Ny video-guide

Video-guide til indbertning af faremærkede kemiske produkter

I en ny video-guide, som varer ca. 30 minutter, viser en medarbejder fra Miljøstyrelsen, hvordan man indberetter oplysninger om kemiske produkter på ECHA's PCN-portal (Poison Centres Notification), hvilket er påkrævet efter de ændrede regler for indberetning af kemiske produkter.

Læs mere om de ændrede regler og indberetningskravene nedenfor og se video-guiden nederst i denne artikel.

Ændrede regler for indberetning af kemiske produkter

Hvis man sælger faremærkede kemiske produkter til privat eller professionel brug skal man fra d. 1. januar 2021 indberette sammensætningsoplysninger til giftinformationscentrene i alle de EU-lande, hvor produkterne markedsføres.

For produkter, der sælges til industriel brug, er tidsfristen 1. januar 2024.

Indberetningerne skal her i Danamark foretages via ECHA's PCN-portal

Hvem skal indberette oplysninger

Hvis man er importør eller downstream-bruger af et kemisk produkt (en kemisk blanding), skal man indberette oplysningerne i alle de EU-medlemslande, hvor produktet markedsføres. Det gælder også de lande, hvor markedsføringen sker via en distributør.

Sælger man et private label-produkt, hvor man alene ændrer på produktets etiket, betragtes man jf. REACH som distributør og har derfor som udgangspunkt ikke pligt til at indberette oplysninger. Man har dog stadig ansvar for, at produktet overholder reglerne, hvilket betyder, at man enten selv skal indberette oplysningerne via PCN-portalen eller bede sin leverandør om at gøre det.

Hvilke produkter skal indberettes

Med tiden skal alle kemiske blandinger indberettes, hvis de er klassificeret som farlige på grund af sundhedsmæssige eller fysiske virkninger. Dette gælder uanset mængde og uanset om det pågældende produkt er til privat, professionel eller industriel brug.

Nogle produkter, som kun er klassificeret "Miljøfarlig" eller "Gas under tryk" skal ikke indberettes. Dette gælder også visse andre produkter, herunder eksplosiver, produkter til videnskabelig forskning og udvikling, medicinske og veterinære produkter, kosmetiske produkter, medicinsk udstyr samt fødevarer og foderstoffer.

Hvornår skal der indberettes

Indberetningen af et produkt skal ske inden markedsføring påbegyndes. Markedsføring defineres ifølge CLP-forordningen (og  REACH-forordningen) som: ”at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis”.

Tidsfristen for indberetningen afhænger af anvendelsen og slutbrugeren af produktet. Fristen for produkter, der sælges til forbrugere og professionelle, er 1. januar 2021 mens den for produkter, der sælges til industriel brug, er 1. januar 2024.

Hvis et produkt sælges til flere anvendelser, f.eks. både til professionel og industriel brug, gælder den tidligste tidsfrist.

Såfremt et produkt allerede er indberettet til Produktregisteret eller Miljøstyrelsens Produktinformation inden ovennævnte tidsfrister gælder denne indberetning frem til 1. januar 2025, hvorefter produktet så skal være indberettet via PCN-portalen. Dette gælder dog kun, såfremt der ikke foretages ændringer i produktet, som kræver opdatering af de indberettede oplysninger.

Endvidere gælder den udskudte frist for indberetning kun for produkter på det danske marked. Så hvis man sælger sine produkter i andre lande end Danmark, skal der foretages indberetning til ECHA via PCN-portalen, inden produkterne markedsføres.

 

Se video-guiden til PCN-portalen nedenfor.

Hvis du ikke selv vil have besværet med at indberette jeres kemiske produkter, kan Sikma Consult gøre det for dig. Du kan kontakte os her.