19322713 - hand with spray can under the white background

Fra og med 1. juli 2019 er der ikke længere krav om, at der skal være udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB'er), når der arbejdes med kemiske stoffer og produkter på arbejdspladsen.

Derimod skal virksomhederne nu lave kemisk APV og sikre, at medarbejderne får tilstrækkelig oplæring og instruktion i arbejdet med kemiske stoffer og kemiske produkter.

Gælder også for processer som svejsning m.v.

Kravet om kemisk APV gælder også for arbejdsprocesser, hvor der dannes farlige stoffer ved selve arbejdsprocessen. Et eksempel på sådan en arbejdsproces er ssvejsning, hvor de udvikles farlige gasser ved selve svejseprocessen.

Kemisk APV

I en kemisk APV, som oftest vil omfatte en kemisk risikovurdering, skal der bl.a. tages højde for:

  • Hvordan medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger fra farlig kemi
  • Om der dannes farlige stoffer ved arbejdsprocessen
  • Om medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger ved indånding af gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt

Oplæring og instruktion

Da mange problemer i arbejdet med farlig kemi skyldes, at medarbejderne ikke er tilstrækkelig oplært eller instrueret, skal virksomheden fremadrettet have et øget fokus på oplæring og instruktion.

At-vejledning

Reglerne for kemisk APV, oplæring og instruktion er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning, At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer.

Udarbejdelse af kemisk APV og kemisk risikovurdering

Det kan være både kompliceret og tidskrævende for mange virksomheder at lave kemisk APV og kemiske risikovurderinger og sørge for at dokumentationen er på plads.

Derfor er det en god idé at benytte sig af ekstern assistance til at lave kemisk APV og risikovurderinger eller at få ekstern hjælp til selv at komme i gang med arbejdet.

Hvis du ønsker assistance fra Sikma Consult i forbindelse med jeres kemiske APV, kan vi kontaktes her.