Krav om kemisk risikovurdering

19322713 - hand with spray can under the white background

Fra og med 1. juli 2019 var der ikke længere krav om, at der skal være udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger (APB'er), når der arbejdes med kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen.

Derimod skal virksomhederne nu lave en kemisk risikovurdering og sikre, at medarbejderne får tilstrækkelig oplæring og instruktion i arbejdet med kemiske stoffer og kemiske produkter.

Gælder også for processer som svejsning m.v.

Kravet om kemisk risikovurdering gælder også for arbejdsprocesser, hvor der dannes farlige stoffer ved selve arbejdsprocessen. Et eksempel på sådan en arbejdsproces er svejsning, hvor der udvikles farlige gasser ved selve svejseprocessen.

Kemisk risikovurdering

En kemisk risikovurdering skal bl.a. tage højde for:

  • Hvordan medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger fra farlige kemiske produkter
  • Om der dannes farlige stoffer ved selve arbejdsprocessen
  • Om medarbejderne kan blive udsat for påvirkninger ved indånding af gasser, dampe eller støv eller ved hudkontakt

Oplæring og instruktion

Da mange problemer i arbejdet med farlig kemi skyldes, at medarbejderne ikke er tilstrækkelig oplært eller instrueret, skal virksomheden fremadrettet have et øget fokus på oplæring og instruktion.

At-vejledning

Kravene til kemisk risikovurdering, oplæring og instruktion, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer, er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning, At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer.

Udarbejdelse af en kemisk risikovurdering

Det kan være både kompliceret og tidskrævende for mange virksomheder at lave en fyldestgørende kemisk risikovurdering, som lever op til de gældende krav.

Derfor er det en god idé at benytte sig af ekstern assistance til at lave kemisk risikovurdering eller at få ekstern hjælp til selv at komme i gang med arbejdet.

Hvis du ønsker assistance fra Sikma Consult i forbindelse med jeres kemiske risikovurderinger, kan vi kontaktes her.