Opdateret AT-vejledning

10232281 - beautiful female scientist looking at a flask in a laboratory

Arbejdstilsynet har nu opdateret AT-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer med yderligere information om kravene til den kemiske risikovurdering, som mange virksomheder skal lave.

Opdateret vejledningstekst om skriftlighed og tilgængelighed

Vejledningen er blevet opdateret med yderligere vejledningstekst om kravet om, at arbejdspladsens kemiske risikovurdering skal være skriftlig og at den skal være tilgængelig for de ansatte.

Det fremgår nu også tydeligt af vejledningen, at den kemiske risikovurdering skal have en form og et indhold, som der kan tages udgangspunkt i, når virksomheden skal oplære og instruere sine ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer i forbindelse med deres arbejde.

Desuden fremgår det nu også af vejledningen, at virksomheden selv bestemmer, hvordan risikovurderingen skal se ud og hvordan den gøres tilgængelig for de ansatte. På den måde kan risikovurderingen tilpasses virksomhedens konkrete forhold.

Endvidere er det gjort klart, at resultatet af den kemiske risikovurdering kan være bestemmende for, om oplæringen og instruktionen af de ansatte skal undersøttes med skriftligt materiale.

Målgruppe

At-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer er især tiltænkt arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, som har med virksomhedens arbejdsmiljø at gøre.

Vejledningens indhold

Vejledningen kommer hele vejen rundt om, hvordan virksomheden skal forebygge, at de ansatte bliver udsat for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer, herunder i forbindelse med håndtering af ulykker, transport af stoffer og materialer samt i forbindelse med affaldshåndtering.

Hele vejledningen kan læses her: At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer.

Assistance til kemisk risikovurdering

Det kan være både kompliceret og tidskrævende for mange virksomheder at lave kemiske risikovurderinger og sørge for at dokumentationen er på plads.

Derfor er det en god idé at benytte sig af ekstern assistance til at lave de kemiske risikovurderinger eller at få ekstern hjælp til selv at komme i gang med arbejdet.

Hvis du ønsker assistance fra Sikma Consult til jeres kemiske risikovurderinger, kan vi kontaktes her.