Opfølgning på afgørelser

Arbejdsmiljoe

Arbejdstilsynet har skærpet procedurerne for opfølgning på manglende eller mangelfulde tilbagemeldinger på afgørelser.

Procedurerne er blevet skærpet med hensyn til, hvornår der senest skal følges op på manglende eller mangelfulde tilbagemeldinger.

Hvis en virksomhed ikke melder tilbage på en afgørelse eller virksomhedens tilbagemelding er mangelfuld, er hovedreglen, at der maksimalt må gå ca. tre måneder fra den manglende eller mangelfulde tilbagemelding er konstateret, til Arbejdstilsynet har gennemført et eventuelt kontrolbesøg.