Persondata- og cookiepolitik

For at kunne besvare henvendelser, sælge vores ydelser og opfylde forpligtelser overfor vores kunder og samarbejdspartnere behandler vi personoplysninger.
Vores persondata- og cookiepolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

 

Behandling af personoplysninger

Ved henvendelser
Vi registrerer de kontaktoplysninger, der afgives til os til brug for den efterfølgende kommunikation angående henvendelsen. Oplysningerne omfatter almindeligvis navn, telefonnr. og e-mailadresse.

I forbindelse med opgaver samt kunde- og samarbejdsaftaler
Almindeligvis registrerer vi navn, telefonnr. og e-mailadresse på de personer, som vi skal kunne kontakte i forbindelse med vore forpligtelser i henhold til opgaver og aftaler.
Hvis vi som følge af en konkret opgave eller aftale er databehandler for den dataansvarlige, behandles personoplysninger i henhold til særskilt databehandleraftale.

Vedrørende Sikma Cloud APV
Personer, der oprettes som administratorer og brugere i Sikma Cloud APV, registreres med navn og e-mailadresse med henblik på fremsendelse af login-oplysninger.
I forbindelse med release af nye features eller systemændringer m.m. udsender vi e-mails med releasenotes og information til de registrerede administratorer og brugere.
Behandlingen af personoplysninger, der indsamles og registreres i forbindelse med APV-undersøgelser m.v. er omfattet af særskilt databehandleraftale.

Til markedsføringsformål
For at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor bl.a. virksomheder, som endnu ikke er vores kunder, registrerer vi relevante kontaktpersoners navn, tlf.nr. og e-mailadresse.

 

Sikkerhed

Vi tager naturligvis beskyttelse af personoplysninger alvorligt. Vi har derfor truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at de registrerede oplysninger misbruges, kommer i uvedkommendes kendskab eller på anden måde behandles i strid med lovgivningen.

 

Sletning af personoplysninger

Vi sletter (eller anonymiserer) oplysninger, så snart de efter vores vurdering ikke længere er relevante eller såfremt vi modtager instruks eller ønske om det fra den dataansvarlige eller fra den registrerede.
Tidsfrister for sletning af personoplysninger i Sikma Cloud APV fremgår af den databehandleraftale, der er indgået med kunden.

 

Videregivelse af oplysninger

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personoplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler data for os. Deres behandling er, alt afhængig af hvilken part der er dataansvarlig, baseret på kundens eller vores instruks og i overensstemmelse med vores person­datapolitik og andre gældende tiltag vedrørende fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis databe­handleraftaler.

Indberetninger og anmeldelse m.m.
I forbindelse med opgaver, hvor kunden har bedt os om at foretage indberetning, anmeldelse eller andet, vil vi på kundens foranledning videregive personoplysninger til den relevante tredjepart.

 

Indsigt, rettigheder og klager

Den registrerede har ret til at få oplyst, rettet og slettet de personoplysninger, vi behandler om vedkommende.
Vi kan afvise anmodninger, der kræver uforholdsmæssigt meget teknisk indgriben (f.eks. udvikle et nyt system eller ændre eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller som vil være uforholdsmæssigt tidskrævende eller ekstremt upraktisk af efterkomme. Når vi sletter personoplysninger fra vores systemer, er det i nogle tilfælde ikke muligt at slette de pågældende oplysninger i tilhørende sikkerhedskopisystemer med det samme.
Henvendelser angående indsigt, rettigheder og klager rettes til Sikma Consult.
I nogle tilfælde er der også mulighed for at klage til Datatilsynet.

 

Brug af cookies

Kontaktoplysninger

Sikma Consult
Kærlunden 37
2660 Brøndby Strand

Tlf.: 26 74 73 79
Mail: sikma@sikma.dk

CVR: 26 88 05 13