Risiko ved fleksible kontorpladser

Fysiske gener

For medarbejdere, der ikke har en fast plads på kontoret, kan der være en forøget risiko for at få fysiske gener.

Fleksible pladser på kontoret

Som en følge af udbredelsen af hjemmearbejdspladser har en del virksomheder indført fleksible kontorarbejdspladser, som medarbejderne kan bruge de dage, hvor de møder ind på kontoret.

Fordelen ved de fleksible pladser er, at virksomheden ikke skal have en kontorplads til hver kontoransatte medarbejder men i stedet kan nøjes med et mindre antal pladser, fordi medarbejderne møder ind på kontoret på forskellige dage.

Ulempen ved de fleksible pladser er selvfølgelig, at medarbejderne ikke har faste pladser men skal finde en ledig plads, når de møder ind på kontoret.

Dårligere ergonomisk arbejdsmiljø

Når medarbejderne ikke har faste pladser, er der større risiko for at deres ergonomiske arbejdsmiljøforhold er dårligere, end hvis de havde faste pladser. Det er i hvert til fald det, der er konkluderet i en svensk undersøgelse af, hvad der skete, når en gruppe medarbejdere fik fleksible kontorarbejdspladser i stedet for faste pladser.

I den svenske undersøgelse betød indførelsen af fleksible kontorpladser et større omfang af fysiske gener blandt medarbejderne i form af smerter i nakke og skuldre.

I sær kontorstolen er en udfordring ved fleksible kontorpladser, da korrekt indstilling af stolen både tager tid og kan være vanskelig. Således oplevede mange af medarbejderne i den svenske undersøgelse da også ringere siddekomfort og kropsholdning end før de fik fleksible pladser, fordi de bare satte sig ved en ledig plads og undlod at indstille stolen korrekt.

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt men i forbindelse med fleksible pladser bliver det i praksis ofte op til den enkelte medarbejder at sørge for korrekt indstilling af bord, stol og computer m.v. når dagens arbejde påbegyndes ved en ny plads.

Forebyggelse af fysiske gener

Hvis der indføres fleksble arbejdspladser, er det vigtigt at forbygge de fysiske gener, som de fleksible pladser kan medføre.

Det skal blandt andet være let og enkelt at indstille bord og stol og medarbejderne skal instrueres i at kunne gøre det.

Medarbejderne kan også med fordel undervises i ergonomisk korrekte sidde- og arbejdsstillinger.