SDS’er

Sikkerhedsdatablade sds

Krav om sikkerhedsdatablade

Leverandører af kemiske stoffer og blandinger, skal i mange tilfælde forsyne brugerne med et sikkerhedsdatablad (SDS), der følger reglerne i REACH-forordningen.

Dette gælder bl.a. for stoffer og blandinger, der er klassificeret som farlige i henhold til CLP.

Udarbejdelse af SDS'er

Det er oftest kompliceret at udarbejde fyldestgørende og korrekte sikkerhedsdatablade. Derfor vælger mange leverandører af kemiske produktker at få ekstern hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade for deres produkter.

Hos Sikma Consult har vi mange års erfaring med at udarbejde sikkerhedsdatablade.

Arbejdet foretages af erfarne konsulenter og kemikere, som desuden anvender et af de bedste ekspertprogrammer, der findes til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Dette er med til at sikre effektivitet i vores arbejde og kvalitet i hvert enkelt SDS.

Kontakt os for at høre mere om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Se ydelser vedrørende: