Sikkerheds-datablade (SDS’er)

Sikkerhedsdatablade sds

Sikkerhedsdatablade jf. REACH

Leverandører af kemiske stoffer og blandinger, skal i mange tilfælde forsyne brugerne med et sikkerhedsdatablad (SDS), der følger reglerne i REACH-forordningen. Dette gælder bl.a. for stoffer og blandinger, der er klassificeret som farlige i henhold til CLP-forordningen.

Kravene til sikkerhedsdatabladenes format og indhold fremgår af bilag II til REACH-forordningen. Kravene er lettest tilgængelige i ændringsforordning 2020/878, som kan læses her.

Hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade - SDS'er på konsulentbasis

Det er oftest kompliceret at udarbejde sikkerhedsdatablade, som overholde kravene i REACH-forordningen. Derfor vælger mange leverandører af kemiske produktker at få ekstern hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade.

Hos Sikma Consult har vi mange års erfaring med at udarbejde sikkerhedsdatablade på konsulentbasis.

Kontakt os for at høre mere om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Se ydelser vedrørende: