Sikma_Cloud_APV

Et nemt og tidsbesparende APV-system

APV system

Kunne I også tænke jer, at det var nemt at lave APV?

Det er faktisk lige, hvad det er med Sikma Cloud APV!

sikma-cloud-APV

Sikma Cloud APV er et unikt APV-system, der er skræddersyet til arbejdet med APV og som gør det nemt for små og store virksomheder at lave arbejdspladsvurderinger.

Og så er Sikma Cloud APV nok markedets mest tidsbesparende APV-system!

Med Sikma Cloud APV laver I også nemt trivselsmålinger eller løbende APV, så I slipper for at lave APV hvert 3. år. - Som minimum!

Ved at bruge funktionerne til løbende APV, får I muligheden for at være opdateret om virksomhedens arbejdsmiljø og udvise rettidig omhu, før eventuelle problemer får alvorlige konsekvenser.

Der kræves ingen installation af systemet, som er egnet til brug på PC, tablet og smartphone.

APV system

Kunne I også tænke jer, at det var nemt at lave APV?

Det er faktisk lige, hvad det er med Sikma Cloud APV!

sikma-cloud-APV

Sikma Cloud APV er et unikt APV-system, der er skræddersyet til arbejdet med APV og som gør det nemt for små og store virksomheder at lave arbejdspladsvurderinger.

Og så er Sikma Cloud APV nok markedets mest tidsbesparende APV-system!

Med Sikma Cloud APV laver I også nemt trivselsmålinger eller løbende APV, så I slipper for at lave APV hvert 3. år. - Som minimum!

Ved at bruge funktionerne til løbende APV, får I muligheden for at være opdateret om virksomhedens arbejdsmiljø og udvise rettidig omhu, før eventuelle problemer får alvorlige konsekvenser.

Der kræves ingen installation af systemet, som er egnet til brug på PC, tablet og smartphone.

Sikma Cloud APV sparer tid

Når I skal lave APV, sparer I en masse tid ved at bruge Sikma Cloud APV!

Med ganske få klik oprettes og igangsættes en ny APV, som medarbejderne besvarer online. Resultatet vises løbende i diagrammer og problemoversigter.

I kommer hurtigt og nemt fra kortlægning til færdig og overskuelig handlingsplan, hvor ansvar og opgaver er uddelegeret til relevante personer.

På grund ad de unikke funktioner til effektivisering af APV-forløbet er Sikma Cloud APV nok markedets mest tidsbesparende APV system!

Få en demonstration og oplev, hvor let det er at lave APV med Sikma Cloud APV!

 

Kom let gennem APV-forløbet med Sikma Cloud APV

Kortlægning

Kortlægningen gennemføres nemt og hurtigt med fagspecifikke standardpørgsmål eller egne spørgsmål. Uanset om der anvendes spørgeskema, dialogmetode eller en anden metode, er der store fordele ved at bruge Sikma Cloud APV.

Vurdering

Den automatiske generering af meget overskuelige problemoversigter, svarstatistik og grafer gør det nemt at foretage vurdering og prioritering af de kortlagte problemer. Med få klik ses resultaterne af APV-undersøgelsen for alle virksomhedens afdelinger.

apv-handlingsplan

Handlingsplan

Allerede når kortlægningen er gennemført, har systemet dannet de første udkast til handlingsplaner. Handlingsplanerne opdateres automatisk i det videre APV-forløb og gøres nemt tilgængelige for de ansatte, som lovgivningen foreskriver.

APV-opfølgning

Opfølgning

Funktionerne i Sikma Cloud APV gør det særdeles nemt at følge op på handlingsplaner. Påmindelser udsendes automatisk til de ansvarlige, der kan registrere deres aktiviteter direkte i handlingsplanerne, som dermed altid er ajourførte.

Fordele ved
Sikma Cloud APV

 • Nemt at bruge for alle

  Brugervenligt og nemt at anvende for både APV-ansvarlige og medarbejderne, der skal besvare en undersøgelse.

 • Hurtig opstart

  Efter en kort introduktion kan I uploade medarbejdere, vælge spørgsmålssæt og igangsætte en APV med ganske få klik.

 • Sparer tid

  Løbende visning af resultater i grafiske og overskuelige oversigter uden, at der skal laves tidskrævende manuelt arbejde.

 • Understøtter hele APV-forløbet

  Understøtter hele APV-forløbet fra kortlægning, vurdering og prioritering til udarbejdelse af handlingsplaner og opfølgning.

 • Letter arbejdet med handlingsplaner

  Systemet danner automatisk udkast til handlingsplaner, der nemt kan færdiggøres. Efterfølgende er det let at følge op og sikre, at de kortlagte problemer løses.

 • Gør APV’en let tilgængelig

  Medarbejderne har adgang til den gældende APV via et link. Intet arbejde med at printe og udsende efter ajourføring af handlingsplanen.

 • Styr på lovgivningen

  Systemets funktioner og fagspecifikke spørgsmålssæt gør det nemt at afdække alle relevante forhold og opfylde lovgivningens krav til den almindelige APV.

 • Muliggør dynamisk APV

  Mulighed for at gøre APV’en dynamisk og lave løbende APV i stedet for den traditionelle 2- eller 3-årige arbejdspladsvurdering.

 • Arbejd hvor som helst

  Systemet kan tilgås fra computer, tablet eller mobil, bare der er internetadgang.

 • Også egnet til midlertidige arbejdssteder

  Mulighed for at lave standard APV’er og dynamiske APV’er for midlertidige arbejdssteder.

 • Kan også bruges til trivselsmålinger

  Med trivselsmålingsmodulet (tilkøb) kan der laves regelmæssige målinger af medarbejdernes trivsel.

 • God support og sikkerhed

  Opstår der behov for hjælp, yder vi god og hurtig support, uden at det koster ekstra. Vi sørger for alt omkring sikkerhed, oppetid, sikkerhedskopiering og systemopdateringer

Få en demonstration!
Få en demonstration og oplev, hvor let det er at lave APV med Sikma Cloud APV!

 

Spørgsmål og svar om Sikma Cloud APV

Sikma Cloud APV er skræddersyet til APV og understøtter alle processer lige fra kortlægning til opfølgning på handlingsplaner.

I kan opnå store tidsbesparelser ved at bruge systemet, da mange af APV-processerne er automatiseret.

Systemets funktioner og fagspecifikke spørgsmålssæt gør det nemt at afdække alle relevante forhold og opfylde lovgivningens krav til den almindelige APV.

Inkluderet instruktion eller workshop, hvor I hjælpes godt i gang med APV’en.

Og sidst men ikke mindst: Vi yder altid en god og hurtig support, hvis I skulle få brug for hjælp.

Systemet understøtter langt de fleste kortlægningsmetoder, herunder spørgeskemaundersøgelser (online og papir), arbejdsmiljøgennemgange, interview og dialogmetoder.

Derudover er systemet særdeles egnet til dynamisk APV (løbende APV), hvor medarbejderne har mulighed for løbende indberetning af arbejdsmiljøproblemer.

I forhold til et APV-forløb med traditionelle papirskemaer og Excel-ark vil man med Sikma Cloud APV typisk opleve en tidsbesparelse på 50 - 60 %.

Ja, i alle højeste grad.

Selv om vi laver jeres APV inklusive kortlægning, vurdering og prioritering samt forslag til løsninger og handlingsplaner, vil det være en fordel for jer, at have licens til Sikma Cloud APV.

I vil bl.a. have langt lettere ved at korrigere, opdatere og følge op på handlingsplaner og gøre APV’en tilgængelig for medarbejderne end med traditionelle handlingsplaner i Excel- eller papirversioner. Desuden vil I kunne gøre APV’en dynamisk og til stadighed sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere om vores APV-konsulentløsninger her.

Opstartsprisen og den årlige licens for Sikma Cloud APV afhænger af antal medarbejdere i virksomheden eller i den del af virksomheden, hvor systemet skal anvendes.

Med ovennævnte prisstruktur er priserne meget attraktive uanset virksomhedens størrelse og omkostningerne er hurtigt tjent hjem i form af sparret tidsforbrug til APV- og arbejdsmiljøarbejdet.

Og sidst men ikke mindst: Vores gode og hurtige support koster ikke ekstra.

Sikma Cloud APV er udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaring med at lave arbejdspladsvurderinger. Det bygger således på vores store faglige viden om, hvad et APV-system skal kunne for at sikre en god og effektiv APV-proces, der lever op til lovgivningens krav.

sikma-cloud-APV

Virksomheder og organisationer der bruger Sikma Cloud APV

Sikma Cloud APV anvendes af såvel store som små virksomheder og organisationer. Se eksemplerne nedenfor.

Og så anvender vi selvfølgelig også selv Sikma Cloud APV, når vi laver APV for de kunder, der benytter sig af vores konsulentløsninger.

Kontakt os for flere oplysninger, en brochure, et tilbud eller en uforpligtende demonstration