iMac_-_systemside
Sikma_Cloud_APV_hvid

Et nemt og tidsbesparende APV-system

Lav nemt jeres APV med
Sikma Cloud APV

Vores unikke APV-system, der er skræddersyet til arbejdet med APV, gør det nemt for jer at lave arbejdspladsvurderinger.

Og med funktionerne til løbende APV er det muligt at slippe for at lave en ny APV hvert 2. eller 3. år.

Med Sikma Cloud APV kan I også nemt selv lave trivselsmålinger.

Klik på videoen her ved siden af og se mere.

iMac_-_problemoversigt

Sikma Cloud APV
sparer tid

  • Med ganske få klik oprettes og igangsættes en ny digital APV.
  • Medarbejderne besvarer et fagspecifikt APV spørgeskema online.
  • Resultatet vises løbende i tabeller, diagrammer og oversigter.
  • De unikke funktioner bringer jer hurtigt og nemt fra kortlægning til handlingsplan.

- Nok markedets mest tidsbesparende APV system!

Kom let fra start til slut med Sikma Cloud APV

Kom let gennem APV-forløbet med Sikma Cloud APV

APV kortlægning

KORTLÆGNING

_________________________

Kortlægningen gennemføres nemt og hurtigt

Vend kortet og læs mere

KORTLÆGNING

_________________________

Kortlægningen gennemføres nemt og hurtigt med fagspecifikke standardspørgsmål eller egne spørgsmål. Uanset om der anvendes spørgeskema, dialogmetode eller en anden metode, er der store fordele ved at bruge Sikma Cloud APV.

apv-vurdering

VURDERING

_________________________

Nemt at foretage vurdering og prioritering af problemer

Vend kortet og læs mere

VURDERING

_________________________

Med få klik ses resultaterne af APV-undersøgelsen for alle virksomhedens afdelinger og den automatiske generering af meget overskuelige problemoversigter, svarstatistik og grafer gør det nemt at foretage vurdering / risikovurdering og prioritering af de kortlagte problemer.

apv-handlingsplan

HANDLINGSPLAN

_________________________

Nemt at lave handlingsplaner og opdatere disse

Vend kortet og læs mere

HANDLINGSPLAN

_________________________

Allerede når kortlægningen er gennemført, har systemet dannet de første udkast til handlingsplaner. Handlingsplanerne opdateres automatisk i det videre APV-forløb og gøres nemt tilgængelige for de ansatte, som lovgivningen foreskriver.

APV-opfølgning

OPFØLGNING

_________________________

Dokumenteret opfølgning på problemer og løsninger

Vend kortet og læs mere

OPFØLGNING

_________________________

Funktionerne i Sikma Cloud APV gør det særdeles nemt at følge op på handlingsplaner og dokumentere opfølgningen. Påmindelser udsendes automatisk til de ansvarlige, der kan registrere deres aktiviteter direkte i handlingsplanerne, som dermed altid er ajourførte.

Opfyld APV-kravene uden
det store tidsforbrug

Ved at bruge Sikma Cloud APV opfylder I nemt alle krav, der er til en APV.

Systemet understøtter og dokumenterer nemlig hele APV-forløbet, herunder kortlægning, vurdering, prioritering, handlingsplaner og opfølgning.

Og de smarte funktioner gør, at I kun skal bruge et minimum af tid til jeres APV-arbejde!

 

Klik på videoen her ved siden af og se mere.

iphone
sikma-cloud-APV

Nemt at bruge for alle
Brugervenligt og nemt at anvende for både APV-ansvarlige og medarbejderne, der skal besvare en undersøgelse.

Sparer tid
Løbende visning af resultater i grafiske og overskuelige oversigter uden, at der skal laves tidskrævende manuelt arbejde.

Understøtter hele APV-forløbet
Understøtter hele APV-forløbet fra kortlægning, risikovurdering og prioritering til udarbejdelse af handlingsplaner og opfølgning.

Styr på lovgivningen
Systemets funktioner og fagspecifikke spørgsmålssæt gør det nemt at afdække alle relevante forhold og opfylde lovgivningens krav til den almindelige APV.

Muliggør dynamisk APV
Mulighed for at gøre APV’en dynamisk og lave løbende APV i stedet for den traditionelle 2- eller 3-årige arbejdspladsvurdering.

Kan også bruges til trivselsmålinger
Med trivselsmålingsmodulet (tilkøb) kan der laves regelmæssige målinger af medarbejdernes trivsel.

God support og sikkerhed
Opstår der behov for hjælp, yder vi god og hurtig support, uden at det koster ekstra. Vi sørger for alt omkring sikkerhed, oppetid, sikkerhedskopiering og systemopdateringer.

MacBook_Air_-_bearbejdning_af_problemoversigt

Få en demonstration og oplev, hvor let det
er at lave APV med Sikma Cloud APV!

Spørgsmål og svar om Sikma Cloud APV

Sikma Cloud APV er skræddersyet til APV og understøtter alle processer lige fra kortlægning til opfølgning på handlingsplaner.

I kan opnå store tidsbesparelser ved at bruge systemet, da mange af APV-processerne er automatiseret.

Systemets funktioner og fagspecifikke spørgsmålssæt gør det nemt at afdække alle relevante forhold og opfylde lovgivningens krav til den almindelige APV.

Inkluderet instruktion eller workshop, hvor I hjælpes godt i gang med APV’en.

Og sidst men ikke mindst: Vi yder altid en god og hurtig support, hvis I skulle få brug for hjælp.

Systemet understøtter langt de fleste kortlægningsmetoder, herunder spørgeskemaundersøgelser (online og papir), arbejdsmiljøgennemgange, interview og dialogmetoder.

Derudover er systemet særdeles egnet til dynamisk APV (løbende APV), hvor medarbejderne har mulighed for løbende indberetning af arbejdsmiljøproblemer.

I forhold til et APV-forløb med traditionelle papirskemaer og Excel-ark vil man med Sikma Cloud APV typisk opleve en tidsbesparelse på 50 - 60 %.

Nej, Sikma Cloud APV kræver ingen installation. Det er en ren cloudbaseret løsning, som blot tilgåes på internettet.

Ja, i alle højeste grad.

Selv om vi laver jeres APV inklusive kortlægning, vurdering og prioritering samt forslag til løsninger og handlingsplaner, vil det være en fordel for jer, at have licens til Sikma Cloud APV.

I vil bl.a. have langt lettere ved at korrigere, opdatere og følge op på handlingsplaner og gøre APV’en tilgængelig for medarbejderne end med traditionelle handlingsplaner i Excel- eller papirversioner. Desuden vil I kunne gøre APV’en dynamisk og til stadighed sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere om vores APV-konsulentløsninger her.

Opstartsprisen og den årlige licens for Sikma Cloud APV afhænger af antal medarbejdere i virksomheden eller i den del af virksomheden, hvor systemet skal anvendes.

Med ovennævnte prisstruktur er priserne meget attraktive uanset virksomhedens størrelse og omkostningerne er hurtigt tjent hjem i form af sparret tidsforbrug til APV- og arbejdsmiljøarbejdet.

Og sidst men ikke mindst: Vores gode og hurtige support koster ikke ekstra.

Sikma Cloud APV er udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaring med at lave arbejdspladsvurderinger. Det bygger således på vores store faglige viden om, hvad et APV-system skal kunne for at sikre en god og effektiv APV-proces, der lever op til lovgivningens krav.

sikma-cloud-APV

Virksomheder og organisationer der bruger Sikma Cloud APV

Sikma Cloud APV anvendes af såvel store som små virksomheder og organisationer. Se eksemplerne nedenfor.

Og så anvender vi selvfølgelig også selv Sikma Cloud APV, når vi laver APV for de kunder, der benytter sig af vores konsulentløsninger.

Kontakt os for flere oplysninger, en brochure, et tilbud eller en uforpligtende demonstration