Trivselsmåling

Trivselsmåling

Medarbejdernes trivsel er vigtig

Det er en kendsgerning, at medarbejdernes trivsel har indflydelse på deres ydeevne og hvor let de bliver syge. Derfor er det af stor betydning, at en virksomhed sikrer en god trivsel blandt medarbejderne og om muligt gør en indsats for at forbedre trivslen.

Udgangspunktet er en trivselsmåling

For at kunne sikre en god trivsel blandt medarbejderne og evt. arbejde med forbedringer er det nødvendigt at foretage en trivselsmåling.

Sikma Consult tilbyder at foretage trivselsmålinger, hvor medarbejderne besvarer en række trivselsspørgsmål online og virksomheden modtager en rapport med resultater og evt. forslag til fokusområder og forbedringstiltag.

Vi tilbyder også deciderede trivselsforløb, hvor konsulenter eller psykologer hjælper med at forbedre medarbejdernes trivsel.

 

Kontakt os for at høre mere om tjek af medarbejdernes trivsel

Se ydelser vedrørende: