VÆRD AT VIDE

Inspiration og nyheder om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø

  • Alle kategorier
  • Produktionsvirksomheder
  • Kemi-producenter og -leverandører
  • Bygge/anlæg
  • Øvrige brancher
  • Kemi i arbejdsmiljøet

4 lærerige film om at undgå ulykker

BFA-Industri har lavet 4 lærerige film om at undgå ulykker på arbejdspladsen.
Fysiske gener

Risiko ved fleksible kontorpladser

Medarbejdere, der ikke har en fast plads på kontoret, har større risiko for at få problemer med nakke og skuldre.

Arbejdspladsvurdering

Få svar på dine spørgsmål om APV og se 4 gode grunde til at få den lavet.

Ny video-guide

Ny video-guide om den lovpligtige PCN-indberetning af faremærkede kemiske produkter.

Opdateret AT-vejledning

AT-vejledning C.1.3 er nu opdateret med yderligere information om kravene til kemisk risikovurdering.

Krav om kemisk risikovurdering

Nu skal der laves kemisk risikovurdering, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer.
Arbejdsmiljoe

Opfølgning på afgørelser

Arbejdstilsynet har skærpet procedurerne for opfølgning på manglende eller mangelfulde tilbagemeldinger på afgørelser.