VÆRD AT VIDE

Inspiration og nyheder om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø

  • Alle kategorier
  • Produktionsvirksomheder
  • Kemi-producenter og -leverandører
  • Bygge/anlæg
  • Øvrige brancher
  • Kemi i arbejdsmiljøet
  • Diverse

Hvornår skal en arbejdspladsvurdering revideres?

Se de 4 overordnede krav, virksomheder skal overholde i forbindelse med deres APV.

Hvilke krav er der til en APV?

Se de 4 overordnede krav, virksomheder skal overholde i forbindelse med deres APV.

Ny video-guide

Ny video-guide om den lovpligtige PCN-indberetning af faremærkede kemiske produkter.

Opdateret AT-vejledning

AT-vejledning C.1.3 er nu opdateret med yderligere information om kravene til kemisk risikovurdering.

Krav om kemisk risikovurdering

Nu skal der laves kemisk risikovurdering, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer.
Arbejdsmiljoe

Opfølgning på afgørelser

Arbejdstilsynet har skærpet procedurerne for opfølgning på manglende eller mangelfulde tilbagemeldinger på afgørelser.