Virksomhedskurser

virksomhedskurser

Værdiskabende kurser

I de fleste virksomheder har medarbejdernes viden og kundskaber stor betydning for virksomhedens resultater og succes.

Derfor vil efteruddannelse af medarbejderne i form af kurser oftest have en positiv indflydelse på virksomhedens resultater.

Kurser indenfor sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø

Hos Sikma Consult er der mulighed for at bestille virksomhedskurser indenfor områderne sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Vi tilbyder både at afholde kurser af generel karakater og specielle virksomhedstilpassede kurser i de tilfælde, hvor det er relevant.

Vores kurser omfatter bl.a.:

  • Farligt gods kurser (kap. 1.3)
  • ATEX-kurser
  • Sikkerhed i forbindelse med arbejde med kemikalier
  • Kemisk risikovurdering
  • Håndtering og bortskaffelse af farligt affald
  • Ergonomikurser
  • APV-kurser
  • Førstehjælpskurser


Kontakt os gerne og hør om vi kan hjælpe med jeres uddannelsesbehov.

Kontakt os for at høre mere om kurser om sikkerhed, ergonomi, førstehjælp, affaldshåndtering m.v.

Se ydelser vedrørende: